Prevencija depresije kod tinejdžera

Prevencija depresije kod tinejdžera

Depresija kod mladih ljudi može uticati na više segmenata života, a vrlo često je povezana sa odrastanjem i sazrevanjem. Međutim, ne može se tumačiti kao jedna od faza razvoja jer može predstavljati ozbiljan problem.

Zbog toga, preporučuje se roditeljima da posebno obrate pažnju na moguće pokazatelje depresije kod tinejdžera kako se ovo stanje ne bi pogoršalo. Preventivnim metodama može se izbeći depresija, a ovo su neki od načina:

Pružanje podrške

Zdrav odnos roditelja i dece mogu pomoći da se depresija kod dece izbegne. Ovo se može postići:

  • svakodnevnim razgovorom sa detetom
  • ohrabrivanjem da izrazi svoja osećanja
  • otvorenim razgovorom o onome što muči dete
  • izbegavanjem argesivnog odgovora na dečiju ljutnju
  • nagrađivanjem ili pohvalama za uspehe
  • uključivanjem deteta u svakodnevne aktivnosti u kući (zajedničko kuvanje, spremanje…)
  • bez obzira na to da li vaše dete želi da razgovara ili ne, provodite vreme u istoj prostoriji.

Podsticanje na druženje

Ohrabrite svoje dete da se druži. Ukoliko bude provodilo vreme sa svojim vršnjacima lakše će shvatiti fazu odrastanja u kojoj se nalazi, pa su veće šanse da neće pasti u depresiju.

Sticanje prijatelja u periodu odrastanja igraju veliku ulogu u životu tinejdžera. Ukoliko imaju nekoga svojih godina kome mogu verovati i ko ih potpuno može razumeti jer prolazi kroz iste stvari, pomaže u prevenciji od depresije.

Pored prijateljstava, za tinejdžere je bitno i da se bave nekim vannastavnim aktivnostima koje će im pružiti osećaj pripadanja.

Ono što bi terbalo izbegavati kada je u pitanju odnos roditelja i dece u ovom uzrastu jesu pretnje i vikanje, koje može doprineti poremećaju u ponašanju ove dece, pa u nekim slučajevima i prirustvo depresije.

Tinejdžeri se u tom periodu života susreću i sa prvim ljubavima i sa zaljubljenošću, što može biti jako lepo, ali isto tako na početku zabavljanja može biti i problema. Prva romantična iskustva mogu biti okidači depresije, pogotovo ukoliko se ne desi ono što su poželeli, nego se u isto vreme susretnu i sa razočaranjem u ovoj sferi života.

Oprezna upotreba medija

Kada su u pitanju filovi i serije, tinejdžeri često idealizuju karaktere i pojedine situacije koje tamo vide i očekuju ih u svom životu. Međutim, upravo ovo može biti pokretač depresije, jer ako se tinejdžeri upoređuju sa idolima sa TV ekrana pre će se susreti sa razočaranjem u svom okruženju.

Pored idola koje tinejdžeri stiču gledanjem televizije, ali i susrećući se sa njima podsredstvom drugih medija, ono što takođe može imati negativan efekat na mlade osobe jeste i nasilan medijski sadržaj.

Zbog toga, vrlo je bitno da roditelji obrate pažnju na to šta njihova deca gledaju, sa kojim likovima se poistovećuju i koje vrednosti prisvajaju.